Europeiska jordbruksfonden
Vi har fått stöd av Europeiska jordbruksfonden för Lansbygdsutveckling,

för ett nytt frysrum.